Теперь и в ЖЖ. Жми по банеру!

понедельник, 29 марта 2010 г.

МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА «СУЧАСНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ - 2010». Підсумки

17-19 БЕРЕЗНЯ 2010 р. в Київському Палаці дітей та юнацтва відбулася Міжнародна виставка «СУЧАСНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ - 2010».
Організатори виставки - Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, компанія „Виставковий Світ”.
Виставка представила 460 кращих освітніх закладів та виробників продукції для освіти із 22 регіонів України, Росії, Польщі, країн Прибалтики, Аргентини, Американські Ради з міжнародної освіти ACTR/ACCELS, Державну вищу професійну школу в Хелмі, Консультаційний центр освіти в США, Німецький культурний центр „Гете-Інститут в Україні” при посольстві ФРН в Україні та інші.
У тому числі:
387 – університетів, академій, інститутів, коледжів, технікумів, профтехучилищ, шкіл, гімназій, ліцеїв;
17 – науково-методичних центрів і міжнародних установ;
22 – регіональних органів управління освітою;
34 – підприємств, фірм, видавництв, засобів масової інформації.
Привітання виставці „Сучасні навчальні заклади - 2010” направили Голова Верховної Ради України В.М.Литвин; Заступник міністра освіти і науки України М.В.Стріха; Президент Національної академії педагогічних наук України В.Г.Кремень; голова підкомітету з фахової освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки й освіти В.Курило; директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України О.А.Удод.
В церемонії урочистого відкриття виставки прийняли участь і оглянули експозицію Президент Національної академії педагогічних наук України В.Г.Кремень, перший заступник начальника Управління гуманітарної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України А.М.Гуржій, директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України О.А.Удод, директор департаменту Мінагрополітики України Т.Д.Іщенко.
Виставку супроводжувала обширна тематична програма, яка включала презентації, семінари, «круглі столи», конференції – всього 94 заходи, в обговоренні яких взяли участь 327 педагогів і науковців.
На виставці кращі українські та іноземні учасники пропонували сучасні освітні інновації, розробки і технології навчання для втілення в життя. Відвідувачі міжнародної виставки – представники державних структур, організатори освіти, керівники і спеціалісти освітніх закладів з різних регіонів України, країн СНД, співробітники НДІ і вузів – змогли оцінити заклади дошкільної, шкільної, позашкільної освіти, професійно-технічної, вищої освіти і перепідготовки кадрів.
Великі і змістовні експозиції сформували Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний університет «Львівська політехніка», Національний авіаційний університет, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Національний фармацевтичний університет, Вінницький національний технічний університет, Луганський національний аграрний університет, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Запорізький національний технічний університет, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ), Івано-Франківський національний медичний університет, Національний університет водного господарства та природокористування, Одеський національний політехнічний університет, Львівський національний аграрний університет, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Вінницький національний аграрний університет, Харківська національна академія міського господарства, Таврійський державний агротехнологійний університет, Дніпропетровська державна медична академія, Львівський медичний інститут і коледж «Монада».
Цікаві і багатогранні експозиції представили управління освіти та обласні інститути післядипломної педагогічної освіти Дніпропетровської, Луганської, Миколаївської, Харківської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Полтавської, Рівненської, Хмельницької та Черкаської областей, м. Києва.
Свої розробки представили наукові установи: Інститут вищої освіти НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Науково-дослідний центр навчально-наукових приладів Інституту прикладної фізики НАН України, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, Інститут прикладної фізики НАН України та інші.
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України провів „круглий стіл” на тему: „Розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та підготовка вчителів до їх впровадження”, спільну конференцію з Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти на тему: «Філософія випереджаючої освіти для сталого розвитку: проблеми методології і технологій».
Відбулася презентація Асоціації історичної правди імені М.П. Ковальського і проекту по популяризації науки з нагоди 81-ї річниці від дня народження засновника української школи джерелознавців професора Миколи Павловича Ковальського на стенді молодіжного журналу „Стіна” та інші заходи. Державна вища професійна школа в Хелмі та Національний університет водного господарства та природокористування організували спільний круглий стіл на тему: «Болонський процес: стан і перспективи. Досвід Національного університету водного господарства та природокористування і Державної вищої професійної школи в Хелмі». Багатьох відвідувачів зацікавили презентація Американських Рад з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS на тему: «Якщо Ви хочете навчатися у США», семінар Наукової школи «Прекрасний світ» на тему: «Міжнародне співробітництво в науці та освіті в інтересах людства» спільно з Казахським національним університетом імені аль-Фарабі, Євразійським національним університетом ім.Л.Гумільова (м.Астана, Казахстан), Болонським університетом (Італія).
Змістовні новітні розробки показали підприємства та компанії, які виготовлять сучасні засоби навчання та співпрацюють з галуззю освіти: ВАТ «Київський завод реле та автоматики», ДНВП «Електронмаш», Система Net Школа - Net Місто, ТОВ фірма «ІТМ», програмне забезпечення «Курс», ТОВ «Інфол», виробнича компанія «Індастрі», освітня мережа «Щоденник.ру», компанія «Интердизайн», центр «Логос», науково-методичний центр «Дидакта» та інші.
Організатори виставки започаткували проведення тематичних конкурсів по ряду актуальних проблем інноваційної модернізації освіти. Конкурс проводився по таким номінаціям: компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи; інноватика в принципах і механізмах функціонування середнього освітнього закладу випереджаючої освіти для сталого розвитку; інноватика в принципах і механізмах функціонування освітнього закладу випереджаючої освіти для сталого розвитку; застосування інноваційних педагогічних технологій при підготовці фахівців у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації; розробка та впровадження інноваційних технологій навчання у професійно-технічному навчальному закладі; розробка та виробництво сучасних засобів навчання; роль обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти у науково-методичному забезпеченні системи управління якістю освітнього процесу; за активну організаторську роботу по інноваційній модернізації національної системи освіти; інтеграція науки і освіти.
На конкурс з номінацій виставки було подано 218 робіт. Конкурсні роботи представляли автори і педагогічні колективи з 22 регіонів України. Переможців в номінаціях конкурсу на виставці було нагороджено Золотими, Срібними і Бронзовими медалями.
За багаторічну плідну організаторську роботу і вагомий творчий внесок у розвиток системи освіти незалежної України у зв’язку з 70-річчям від дня заснування нагороджено Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик «Освіта».
Вперше для учасників виставки – вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації - було проведено рейтинговий виставковий конкурс по 10 тематичним напрямам у 78 показниках діяльності з відзначенням переможців нагородою – Кришталевою стелою -Гран-Прі «Лідер вищої освіти України» та «Лідер післядипломної педагогічної освіти України». Для участі в рейтинговому виставковому конкурсі було подано 46 форм. 15 учасникам-переможцям було вручено нагороду Гран-Прі «Лідер вищої освіти України» та 4 учасники-переможці удостоєні Гран-Прі «Лідер післядипломної педагогічної освіти України».
Міжнародну виставку «Сучасні навчальні заклади-2010» відвідало близько 10 тис. осіб. Гості виставки мали можливість ознайомитися з сучасними досягненнями та досвідом міжнародної та національної систем освіти, взяти участь в обговоренні нагальних питань, пов’язаних з актуальними проблемами сучасного розвитку освіти та отримати об’єктивну інформацію про рівень освіти в Україні. Виставка була цікавою як для широкої громадськості, так і для випускників шкіл і студентів, які мали нагоду наочно впевнитися в рівні освіти навчальних закладів і визначитися на майбутнє з подальшим навчанням у освітньому закладі.
На думку учасників і організаторів виставки, проведення таких заходів сприяють не тільки узагальненню і розповсюдженню досвіду інноваційної діяльності багатьох освітніх закладів, але і мають значний потенціал сприяння розвитку сучасних освітніх інновацій, широкому використанню передових інноваційних технологій і зразків новітнього учбового обладнання. Виставка наочно демонструє зростання якості навчального процесу, сприяє не лише упровадженню інноваційних педагогічних і інформаційно-технологічних проектів, розширенню можливостей діяльності всіх учасників освітнього процесу, а й розповсюдженню кращих надбань освіти України.

Ласкаво просимо на виставку „Інноватика в освіті України”,
яка відбудеться 27-29 жовтня 2010 року!

З повагою,
Директор компанії «Виставковий Світ»
Світлана Володимирівна Рудько

Виконавчий директор
освітянських заходів компаніі «Виставковий Світ»
віталій Васильович Сокол

Оргкомітет: +38 044 498-42-07, 498-42-06, 498-42-05
E-mail: expo@vsvit.com.ua, Сайти виставок: www.vsosvita.com.ua, www.innovosvita.com.ua

пятница, 26 марта 2010 г.

Дмитрий Табачник обнародовал изменения правил приема в вузы


По словам министра, знания абитуриента будут оцениваться по трем составляющим: результатам внешнего независимого оценивания (ВНО), среднему баллу школьного аттестата, пересчитанному по двухсотбалльной шкале, и оценке вуза, которая может выставляться, к примеру, по результатам собеседования или тестирования абитуриента на профессиональную пригодность. В прошлом году знания абитуриентов оценивались по результатам ВНО.
При этом Табачник признал, что все указанные новшества невозможно реализовать в текущем учебном году из-за нехватки времени, и предложил ректорам во время предстоящей вступительной кампании ограничиться «небольшой модернизацией». «В 2010 году будет учитываться средний бал аттестата абитуриента, ограничено количество вузов и специальностей, куда одновременно можно будет подать документы: не больше пяти вузов и не больше трех специальностей (существующие правила не устанавливают в этом смысле никаких ограничений).
Кроме того, тесты будут переведены на языки нацменьшинств: крымско-татарский, молдавский, польский, венгерский, русский и румынский»,– заявил Табачник.
Напомним, согласно приказу Минобразования от 26 июня 2009 года абитуриенты должны были проходить ВНО исключительно на украинском языке. Затем новый глава Минобразования подверг резкой критике реформы своего предшественника Ивана Вакарчука.
«Предыдущим руководством министерства не были рассмотрены 1600 заявлений вузов на получение лицензии и госаккредитации, по десять месяцев лежат неподписанные контракты с ректорами. Абсолютизация ВНО как метода оценки знаний – это профанация реформ»,– резюмировал Табачник, чем вызвал бурные аплодисменты.
Присутствующие в зале ректоры вузов поддержали позицию Табачника и раскритиковали реформы Ивана Вакарчука.

Между тем, в Национальном университете «Киево-Могилянская академия» поддерживают реформы Ивана Вакарчука. Как сообщил вчера президент академии Сергей Квит, отказ от принципов Болонской системы ухудшит качество украинского образования. «Отказаться от мобильности студентов, от свободной траектории выбора предметов, от автономии вузов – значит отказаться от интеграции в европейское образовательное пространство. В этом случае у нас будет не образование, а просто продажа дипломов»,– заявил он.

вторник, 23 марта 2010 г.

Интернет-диалог "Экология Планеты начинается с меня"

Все мы мечтаем о том, чтобы наша Планета была наполнена чистотой, светом, любовью и заботой, хотим чистой окружающей среды для нашей Земли. И Ты, представитель современной молодежи, способен сегодня не только украсить планету, но и изменить экологическое сознание человечества.
Ты – юный журналист, фотограф, оператор, литератор, небезразличный к будущему, способен лично помочь природе, сделать свой весомый вклад в завтрашнее и сегодняшнее чистой экологии. Ты владеешь наиболее сильными орудиями человечества! Словом, которое способно изменить миропонимание людей. Объективом фото и видеотехники, который часто видит то, чего не видно невооруженным глазом. Мелодичным языком, благодаря которому можно достучаться к человеческой душе.
Ты неравнодушен к проблемам окружающей среды?! Информационно-творческое агентство «ЮН-ПРЕСС» приглашает стать участником молодежного Интернет-диалога, который будет проходить в рамках заочного тура VIII Международного фестиваля-конкурса детско-юношеской журналистики «Пресс-весна на склонах Днепра».
Интернет-диалог «Экология Планеты начинается с меня» состоится 7 апреля 2010 года в 16:00 (по киевскому времени). В конференц-зале Киевского Дворца детей и юношества соберутся неравнодушные к сегодняшнему и будущему Планеты, своей страны, города, района… Посредством современного способа коммуникаций – Интернет (через аудио-визуальную систему - Skype) будет осуществлен диалог с нашими международными друзьями и коллегами. Но предварительно поднять волнующие Тебя вопросы можешь здесь – на Форуме своих единомышленников. Нас интересует мнение каждого!

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ ИНТЕРНЕТ-ДИАЛОГА:

Земля – наш дом. Нам его беречь, нам жить в нём!
• Культура здоровой окружающей среды
• Воспитание экологическо-сознательной личности
Экология души и мыслей – первые шаги на пути к чистоте окружающей среды
• Здорово жить здоровым
• Настоящее и будущее здоровье человечества – в моих руках
Молодежь – за чистую Планету!
• Объединение усилий молодежи ради будущего
• Наш выбор – чистая планета.
Идейное кредо нашей встречи:
МЫ ДЕЙСТВУЕМ УЖЕ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!

Искренне надеемся на Ваше участие в Интернет-диалоге!

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБСУЖДЕНИЮ ВЫ МОЖЕТЕ УЖЕ СЕГОДНЯНА ФОРУМЕ ЖУРНАЛА СТЕНА http://stena.easyforum.ru/viewtopic.php?id=7851

понедельник, 22 марта 2010 г.

Стипендионный фонд имени Игоря Ткаченко определит победителей

19 марта 2010 года конкурсная комиссия Стипендионного фонда им. Игоря Ткаченко в Национальном университете «Киево-Могилянская академия» определит победителей промежуточного конкурса на получение разовых студенческих грантов имени Игоря Ткаченко – одного из основателей современной PR- и рекламной отраслей в Украине. Процедура определения и церемония награждения победителей состоится в 17.00 в офисе компании TNS.

Дополнительный промежуточный конкурс на получение разовых студенческих грантов имени Игоря Ткаченко был оглашен вначале 2010 года с целью отметить и стимулировать профессиональный потенциал творческой студенческой молодежи. В рамках конкурса предусмотрены два студенческих гранта – в области PR и социологии – по 3000 грн. Кроме этого, основатели Фонда в рамках конкурса учредили две премии за плодотворную творческую педагогическую деятельность и предоставление качественного профессионального образования – преподавателям НаУКМА, кураторам студенческих работ, которые будут определены лучшими в области PR и социологии, – по 1500 грн.

На конкурс подано шесть работ в области социологии и четыре проекта в области PR. На получение грантов в области социологии претенденты предложили аналитические работы по результатам обработки массива данных, предоставленных компанией TNS, на такие актуальные темы: изменение медиа-потребления украинцев на примере изучения теле- и Интернет аудитории, посещение заведений общественного питания, перспективы развития туристической индустрии в Украине и др.

Проекты в области PR охватывают такие направления (по условиям конкурса): разработка концепции внутрикорпоративной газеты для интервьюеров компании TNS и разработка PR-проекта «Вопрос перепозиционирования НаУКМА на современном этапе». Конкурсная комиссия в составе представителей соучредителей фонда и профильных кафедр НаУКМА рассмотрит работы, заслушает презентации участников конкурса авторских проектов и определит кандидатуры победителей уже в конце этой недели.


Стипендионный фонд имени Игоря Ткаченко основан в НаУКМА в 2006 году. Кампания сбора средств фонда проходила в рамках проведения юбилейной выставки REX в память об Игоре Ткаченко – великом профессионале, коллеге, партнере, друге, близком человеке. Фонд основан с целью определения и поддержки талантливой молодежи и предоставления ежегодных стипендий в области PR и социологии для студентов НаУКМА. Инициатором основания фонда и его соучредителем выступила компания «Евроиндекс», соучредителями фонда являются Сергей Ткаченко, Ольга и Валентина Ткаченко, Владимир Хлывнюк, компании Bounty SCA Ukraіne, Dialla Communications, MacHOUSE, OS-Direct, «Евросувенир», «Украинский медиа холдинг», Академия Рекламы, рекламное агентство «Марсмедиа».

четверг, 18 марта 2010 г.

Открытие Международной выставки-презентации "Современные учебные заведения 2010"

17 марта 2010 года в Киеве открылась Первая международная выставка "Современные учебные заведения 2010". Смотрите краткий обзор церемонии открытия на видео от журнала "Стена"

Выступает Президент Академии педагогических наук Украины В.Кремень

Выступает заместитель вице-премьер министра В. Семиноженка А. Гуржий

воскресенье, 14 марта 2010 г.

Тринадцята міжнародна виставка навчальних закладів „СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ - 2010” Підсумки
24-26 лютого 2010 року у Київському Палаці дітей та юнацтва відбулася Тринадцята міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2010», організаторами якої є: Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, Київська торгово-промислова палата та виставкова фірма „КАРШЕ”.
Процеси глобалізації і євроінтеграції суспільства, гостра потреба у кваліфікованих кадрах в нашій країні, конкуренто-здатність на ринку праці висуває особливі вимоги до підготовленості фахівців, а отже, і до удосконалювання системи освіти шляхом забезпечення стандартних вимог до змісту, обсягу та якості спеціальної вищої освіти. Саме тому, щорічне проведення освітянських форумів на високому організаційному та науковому рівні є надзвичайно важливим та сприяє обміну досвідом провідних вітчизняних й іноземних науковців, впровадженню інноваційних методів навчання, найсучасніших педагогічних технологій та інформатизацію галузі.

Учасниками виставки стали понад 300 навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, обласні і міські управління освіти, науково-методичні центри, виробники технічних засобів навчання, розробники інноваційних педагогічних технологій, міжнародні наукові установи, підприємства, комерційні структури і видавництва, професійні журнали, та періодичні видання.

Соціальна значущість заходу підтверджується і представницьким складом почесних гостей на відкритті виставки:

перший заступник начальника Управління гуманітарної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України – Гуржій Андрій Миколайович;
заступник міністра освіти і науки України - Стріха Максим Віталійович
Президент Академії педагогічних наук – Кремень Василь Григорович.
Також учасників та гостей виставки привітали Президент Київської

торгово-промислової палати – Засульський Микола Васильович і директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти – Удод Олександр Андрійович.

Вперше у виставці взяли участь представники духовенства. Привітання Митрополита Київського і всієї України Володимира зачитав архієпископ Бориспільський, вікарій Київської Митрополії, голова навчального комітету та богословсько-канонічної комісії при священному синоді УПЦ, професор, ректор Київської духовної академії і семінарії - протоієрей Володимир Кацаба.

Єднання освіти, культури і духовності відбулося в експозиції Київської духовної семінарії, де було представлено мистецьку перлину київських ювелірів - «Лавра Небесна», автор якої – Ірина Карпова - нагороджена Почесним знаком Меморіального фонду К.Фаберже та отримала звання «Заслужений ювелір».

У програмі виставки відбулися освітянські конкурси у восьми номінаціях, а саме:

Інтеграція вищої освіти України до Європейського освітнього і наукового простору;
Крок в майбутнє – післядипломна освіта;
Упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику;
Інновації у навчальному процесі загальноосвітньої школи та в позашкільній освіті;
Інновації у розробці та запровадженні сучасних технічних та наочних засобів навчання;
Інновації у впровадженні IT – технологій в освітній процес;
Модернізація змісту професійно-технічної освіти;
Креативний дизайн виставкового стенду та реклама досягнень навчального закладу, установи.
Серед переможців та призерів найпрестижніші вищі та середні

навчальні заклади України, які нагороджені золотими, срібними і бронзовими медалями. Шостий рік поспіль „За багаторічну науково-педагогічну діяльність з інноваційного розвитку освіти України” навчальним закладам присуджувалось Почесне звання «ЛІДЕР СУЧАСНОЇ ОСВІТИ». «За багаторічну інноваційну діяльність щодо створення інформаційних технологій та засобів для навчання» представники освіти були удостоєні

Почесного звання «ЛІДЕР У СТВОРЕННІ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ» .

За три дні напруженої роботи виставки проведено понад 45 семінарів, засідань круглих столів, майстер-класів та тренінгів, в тому числі і презентація 6-ої сторінки проекту АПН «Педагоги – новатори в Україні», під час яких відбулися дискусії викладачів, учнів, студентів, представників державних органів управління, громадськості щодо актуальних проблем навчально-виховного процесу, шляхів модернізації освіти в сучасних умовах.

Новітні розробки представили компанії: ТОВ «Інгресс», «3 М Україна», ТОВ «Гамаюн», ТОВ «Optivision», видавничий дім «Most Publishing», ПП Спортивний клуб «ЮКА» Центр Євмінова, ТОВ «С-КОМ», виробниче підприємство «Геліка» та інші.

В рамках виставки також відбувся Всеукраїнський конкурс «Intel-Eko

Україна – 2010», що є І етапом міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF 2010 (International Science and Engineering Fair), з метою всебічної підтримки обдарованої молоді, сприяння модернізації змісту науково-дослідницької, пошукової, експериментальної та практичної діяльності учнівської молоді. Учасниками заходу були учні загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів (віком 15-17 років).

Для студентів зі спеціальностей образотворчого мистецтва і архітектури 26 лютого 2010 р. проведено Десятий всеукраїнський конкурс на кращу студентську роботу «Рисунок академічної постановки», переможці якого нагороджувались річними стипендіями від виставкової фірми «Карше» та заохочувальними преміями. Журі конкурсу очолив президент "КАРШЕ" Олександр Михайлович Карпов, який у 2000 році вперше ініціював проведення цього конкурсу в рамках виставки.

Разом із студентами у конкурсі взяли участь метри, які працюють на кафедрі рисунку Національної Академії образотворчого мистецтва та архітектури: професор Білянський Олександр Миколайович, доцент Свинарьов Віктор Володимирович, викладач Чепрасова Тетяна Рудольфівна.

Переможцями конкурсу стали: Козуб Валерій Васильович, Данилов Дмитро Михайлович, Шевченко Анастасія Олексіївна - студенти Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.
Одна з робіт була відзначена призом глядацьких симпатій, а її автор нагороджений туристичною подорожжю до Чехії.

Втретє в програмі виставки проводився Конкурс концептуальних проектів з архітектури, на який було надано 18 робіт студентів Львівського національного аграрного університету та Київського національного університету будівництва та архітектури. Журі у складі представників Національної Академії образотворчого мистецтва та архітектури відібрало вісім кращих проектів, автори яких 25 лютого 2010р. публічно захищали свої роботи. Від виставкової фірми «Карше» переможці були нагороджені туристичними подорожами до Чехії, Австрії та Угорщини. Кращими у конкурсі стали студенти Київського національного університету будівництва та архітектури: Маргорський Максим Юрійович (І місце), Нєчволод Дмитро Володимирович (ІІ місце), Циба Ірина Володимирівна (ІІІ місце).

Робоча атмосфера виставки була справді святковою та супроводжувалася виступами кращих музичних і танцювальних колективів Київського державного хореографічного училища, Київської дитячої Академії мистецтв, Національного університету фізичного виховання і спорту України та Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди.

Підвищений інтерес громадськості та фахівців до виставки «Сучасна освіта в Україні – 2010» свідчить про її актуальність, ефективність та корисність для викладачів, науковців та майбутніх абітурієнтів.

З більш детальною інформацією про роботу виставки «Сучасна освіта в Україні – 2010» та її експонентів можна ознайомитись на сайті http:www.osvita.carshe.com

четверг, 11 марта 2010 г.

Нова інформаційна ситуація і тенденції альтернативного розвитку ЗМК

У Національному університеті «Острозька академія» 12-13 квітня відбудеться науково-практична конференція на тему: «Нова інформаційна ситуація і тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні», яка об’єднає експертну спільноту та креативних студентів гуманітарних спеціальностей для обговорення проблем розвитку ЗМК в Україні, створення рекомендацій щодо стратегічних пріоритетів українського інформаційного простору.
До взаємодії планується залучити соціологів, культурологів, політологів, істориків, фахівців у сферах журналістики, інформаційно-аналітичної діяльності, зв’язків з громадськістю. У рамках конференції проходитимуть круглі столи, які особливо орієнтуватимуться на практичний досвід журналістів: з’ясування прогресивних якостей, які на сучасному етапі спостерігаються у розвитку ЗМК в Україні, розгляд журналістської творчості як одного із важливих елементів формування перспективного майбутнього ЗМК, оцінка довіри до ЗМК громадськості в Україні, ЗМК у контексті євроінтеграції. Якщо Ви хочете потрапити в зону підвищеної концентрації ідей, поділитися власними знаннями з колегами та майбутніми журналістами, вплинути на розвиток ЗМК в Україні, то активна участь у дискусії – один зі способів. Потрібно зосереджуватися на позитивному, а не на боротьбі з негативним, тобто побудувати альтернативу. Альтернативні ЗМК, на нашу думку, – це ключові елементи у створенні єдиного інформаційного, економічного та культурного простору, ЗМК, які будуть здійснювати проекти суспільної реінтеграції, формувати нові медіа-формати, стануть впливовими та соціально відповідальними структурами, концептуальною владою в суспільстві, яка впроваджуватиме демократизацію та інтелектуалізацію суспільства.

Основні завдання:
1. Визначити попит на формування комунікативного середовища в українському суспільстві, специфіку взаємовпливу ЗМК та аудиторії ЗМК в Україні, розглянувши результати найновіших досліджень аудиторного фактору ЗМК.
2. Визначити пріоритети розвитку ЗМК, що творитимуть нову культурну та інформаційну стратегію держави, ефективні канали комунікації.
3. Здійснити соціальне прогнозування розвитку ЗМК в Україні.
4. Створити систему інформування про результати конференції через видання збірника наукових статтей та веб-сторінку альтернативних ЗМК. Отож, творці майбутнього інформаційного простору України! «Будьте зміною, яку Ви хочете бачити!» М. Ганді.

Студенти та аспіранти чекають на ефективний діалог з Вами! Наукові повідомлення учасників можуть надсилатися у формі тез доповіді до 1 квітня 2010р на електронні адреси futureperspectives10@gmail.com і ockar1576@yandex.ru.
За додатковою інформацією звертатися за телефонами:
Тел. 097-62-42-747 – Дяк Леся, координатор конференції E-mail futureperspectives10@gmail.com

***Інформацію також можна отримати на сайті: www.uosa.uar.net

ПРОГРАМА РОБОТИ МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ "Сучасні навчальні заклади-2010"

17 березня 2010 року

Концертний зал (I поверх)
10:30 – 10:55
Презентація Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
11:00 – 11:30 Урочисте відкриття Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади - 2010».

14:30 – 15:00
Презентація Народного дівочого духового оркестру «Роксолана» Кременчуцького педагогічного училища імені А.С.Макаренка
Керівник творчого колективу: Квітка Віктор Федорович, художній керівник, Заслужений працівник культури України.
15:00 – 17:00
Нагородження переможців в рейтинговому виставковому конкурсі та конкурсах по номінаціям Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади - 2010».

Конференц – зал № 1
11:00 – 12:00
Круглий стіл Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.
Тема: «Розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та підготовка вчителів до їх впровадження».
Доповідачі: Пушкарьова Тамара Олексіївна, к.п.н., доцент, начальник відділу менеджменту освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України; Гущина Наталія Іванівна, завідувач лабораторією менеджменту освітніх проектів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти; Нанаєва Тетяна Василівна, директор освітніх програм Корпорації Intel в Україні; Дементієвська Ніна Петрівна, координатор мережевих спільнот Соціального залучення молоді до розвитку громадянської відповідальності в Україні; Саражинська Наталія Анатоліївна, вчитель інформатики СЗОШ I-III ступенів №12, м. Біла Церква.

12:05 – 12:50
Круглый стол Образовательной сети «Дневник.ру».
Тема: «Образовательная сеть «Дневник.ру» - открытая школа XXI века».
Докладчики: Гришина Ирина Владимировна, профессор, д.п.н., заведующий кафедрой управления, научный эксперт образовательного проекта «Дневник.ру».
13:00 – 13:45 Презентація Американських Рад з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS.
Тема: «Якщо Ви хочете навчатися у США».
Доповідач: Михайленко Вікторія, керівник Консультаційного центру освіти у США.

14:00 – 14:45
Семінар Національного авіаційного університету.
Тема: «Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців у Національному авіаційному університеті».
Доповідь: «Впровадження компетентнісного підходу до професійної підготовки студентів у Національному авіаційному університеті».
Доповідачі: Лузік Ельвіра Василівна, д.п.н., професор, зав. каф. педагогіки та психології професійної освіти Гуманітарного інституту НАУ; Рахманов Віталій Олегович, к.п.н., асистент каф. педагогіки та психології професійної освіти Гуманітарного інституту НАУ.
Доповідь: «Формування інтегративної готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності».
Доповідач: Рябоконь Лілія Миколаївна, зав. лабораторії професійної діяльності кафедри педагогіки та психології професійної освіти Гуманітарного інституту НАУ.
Доповідь: «Модель управлінських вмінь та рівні компетентності при навчанні за спеціальністю «адміністративний менеджмент».
Доповідач: Чайка Наталя Григорівна, к.і.н., доцент кафедри технології управління Інституту післядипломного навчання НАУ.
Доповідь: «Компетентснісний підхід до професійної підготовки майбутніх військових фахівців у Житомирському військовому інституті ім. С.П.Корольова Національного авіаційного університету».
Доповідач: Лавринович Андрій Миколайович, старший помічник начальника навчального відділу Житомирського військового інституту НАУ.
Доповідь: «Підручник нового покоління»: мета – оволодіння предметними компетентностями»
Доповідач: Радзивілл Олена Анатоліївна, директор видавництва «НАУ-друк».
Доповідь: «Напрямки інновацій фізичної освіти у вищих технічних навчальних закладах».
Доповідач: Сліпухіна Ірина Андріївна, к.ф-м.н., доцент кафедри загальної фізики Інституту електроніки і систем управління НАУ.
Доповідь: «Застосування компетентнісного підходу до навчання композиції старшокласників у допрофесійній художній освіті».
Доповідач: Калініченко Олена Василівна, доцент кафедри теорії архітектури та містобудування Інституту міського господарства НАУ.
Доповідь: «Особливості підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання при вищому навчальному закладі».
Доповідач: Черіпко Сергій Іванович, начальник навчально-методичного відділу Інституту доуніверситетської підготовки НАУ.

15:00 – 15:45
Круглий стіл Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Тема: «Професійний розвиток педагогів у Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти: європейський вимір, інноваційність, якість».
Доповідач: Сорочан Тамара Михайлівна, д.п.н., професор, ректор Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Співдоповідачі: Рудіна Ольга Михайлівна, к.п.н, доцент, проректор Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Данильєв Анатолій Олексійович, к. і. н., доцент, проректор Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Дьяченко Борис Андрійович, к.п.н., доцент, проректор Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Кольченко Лариса Миколаївна, директор комунального закладу «Луганський обласний ліцей»; Колодна Наталія Анатоліївна, директор Рубіжанського навчально-реабілітаційного центру «Кришталик»; Годорож Ольга Володимирівна, директор комунального закладу «Луганська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 11»; Кіншов Сергій Миколайович, директор Антрацитівської гімназії №1; Козаченко Юрій Леонідович, директор Антрацитівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №1-ліцею; Добриднєва Олена Миколаївна, директор Антрацитівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5; Репетун Світлана Михайлівна, заступник директора Антрацитівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5; Скляр Марина Анатоліївна, учитель інформатики, практичний психолог Антрацитівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5; Клещенко Володимир Анатолійович, директор Свердловського ліцею № 1; Волченко Лариса Петрівна, директор середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 м. Сєвєродонецька; Талдонова Лілія Олександрівна, директор Сєвєродонецької гуманітарно-естетичної гімназії.
Тема: «Інноваційні технології шкільного менеджменту».
Доповідач: Сорочан Тамара Михайлівна, д.п.н., профессор, ректор Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Тема: «Інноваційний зміст післядипломної освіти педагогів: навчально-методичний комплекс «Глобалізація сучасного світу».
Доповідач: Данильєв Анатолій Олексійович, к.іст.н., доцент, проректор Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
16:00 – 16:30
Семінар Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.
Тема: «Аналіз відкритих відповідей у комп’ютерних системах тестування знань».
Доповідачі: Леоненко Леонід Леонідович, доцент кафедри інформаційних технологій ОНАЗ ім. О.С. Попова; Северин Микола Володимирович, старший викладач кафедри інформаційних технологій ОНАЗ ім. О.С. Попова.
16:40 – 17:10 Презентація Німецького культурного центру «Ґете-Iнститут в Україні» при Посольстві ФРН в Україні.
Тема: «Смак німецької мови».
Доповідач: Крістінa Павловiч, керiвник мовного вiддiлу Німецького культурного центру «Ґете-Iнститут в Україні».
17:15 – 18:00
Семінар Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Тема: «Компетентнісний підхід до формування конкурентноздатного фахівця: досвід Волинського національного університету імені Лесі Українки».
Доповідачі: Грінчук Неля Михайлівна, директор Центру кар’єри ВНУ ім. Лесі Українки; Заєць Любов Олексіївна, начальник навчального відділу ВНУ ім. Лесі Українки; Сірук Наталія Михайлівна, к.і.н., начальник науково-дослідної частини ВНУ ім. Лесі Українки.

Конференц – зал № 2

11:30 – 13:30
Семінар Всеукраїнського науково-практичного журналу «Директор школи, ліцею, гімназії».
Тема: «Збереження здоров'я дітей України: роль сучасної школи та відповідальність суспільства».
Доповідачі: Виговська Ольга Іванівна, к.п.н., доцент, головний і науковий редактор Всеукраїнського науково-практичного журналу «Директор школи, ліцею, гімназії», провідний науковий співробітник Відділу науково-аналітичної обробки і поширення інформації в сфері освіти; Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання АПН України, академік, віце-президент міжнародного руху «Педагоги за мир і взаєморозуміння»; Євмінов В'ячеслав Володимирович, президент ПП «Спортивний клуб ЮКА», заслужений тренер України; Щербак Олексій Іванович, заслужений лікар України; керівники шкіл Одещини, члени Національної мережі шкіл здоров'я України.
Учасники: відповідальні працівники Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Міністерства освіти і науки України, керівники закладів освіти, що входять до Національної мережі шкіл здоров'я України, представники асоціацій керівників шкіл, науковці і педагоги, представники засобів масової інформації та телебачення.
13:45 – 14:45 Спільна конференція Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України та Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Тема: «Філософія випереджаючої освіти для сталого розвитку: проблеми методології і технологій».
Ведучі: Удод Олександр Андрійович, директор Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України; Романенко Михайло Ілліч, ректор Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Доповідачі: Родименко Ірина Миколаївна, директор Комунального закладу освіти «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр» Дніпропетровської обласної ради»; Гавриш Світлана Андріївна, директор Навчально-виховного комплексу № 61 «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів техніко-економічний ліцей» Дніпропетровської області; Ковальова Тамара Миколаївна, директор Комунального закладу освіти «Спеціалізована школа №67 еколого-економічного профілю» Дніпропетровської міської ради; Лисенко Раїса Степанівна, директор Криворізької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 35 Дніпропетровської області; Аракчеєва Валентина Романівна, директор Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс «Дивосвіт» із санаторними групами і класами», м. Жовті Води; Третьякова Тетяна Миколаївна, директор Новомосковського колегіуму №11 «Середній загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ступенів»; Бондарева Раїса Григорівна, директор Павлоградського міського ліцею Дніпропетровської області; Квятковська Наталія Анатоліївна, директор КЗО «Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з поглибленим вивченням англійської мови» Дніпропетровської області; Шевченко Тетяна Юріївна, директор Томаківської загальноосвітньої школи № 2 Томаківського району Дніпропетровської області.

15:00 – 16:30
Круглий стіл «Всеукраїнські ЗМІ: газета «Освіта» та журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». Їх роль як організаторів інформаційно-освітянського простору України» (присвячена 70-річчю газети «Радянська освіта» - «Освіта» та 10-літтю виходу в світ часопису «Директор школи, ліцею, гімназії»).
Організатори: Виговська Ольга Іванівна, к.п.н., доцент, головний і науковий редактор Всеукраїнського науково-практичного журналу «Директор школи, ліцею, гімназії», провідний науковий співробітник Відділу науково-аналітичної обробки і поширення інформації в сфері освіти; Коноваленко Ольга Степанівна, головний редактор Всеукраїнського громадсько-політичного тижневика «Освіта».
Учасники: читачі часописів, засновники та відповідальні працівники Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Міністерства освіти і науки України, керівники закладів освіти, представники асоціацій керівників шкіл, науковці і педагоги, представники засобів масової інформації та телебачення.

16:40 – 17:25
Круглий стіл Інституту професійно-технічної освіти АПН України.
Тема: «Інформаційно-аналітичне забезпечення в системі професійно-технічної освіти».
Доповідачі: Волкова Тетяна Василівна, завідувач лабораторії «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр»; Величко Неля Олександрівна, к.п.н., старший науковий співробітник; Майборода Людмила Анатоліївна, науковий співробітник; Савченко Ірина Миколаївна, науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти АПН України.
Тема: «Основи енергоефективності в системі професійно-технічної освіти».
Доповідачі: Радкевич Валентина Олександрівна, к.п.н. член-кореспондент АПН України, старший науковий співробітник директор Інституту професійно-технічної освіти АПН України; Михайличенко Анатолій Михайлович, к.п.н., старший науковий співробітник; Аніщенко Володимир Максимович, старший науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти АПН України.

17:30 – 18:00 Круглий стіл Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Тема: «Управління якістю підвищення кваліфікації кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти».
Тема: «Регіональна післядипломна педагогічна освіта: пошук нових стратегій і моделей розвитку якісної підготовки педагога».
Доповідач: Віднічук Микола Антонович, к.п.н., доцент, академік УААН, ректор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Тема: «Інноваційна діяльність інституту як умова забезпечення якісної освіти педагогічних працівників».
Доповідач: Гавлітіна Тетяна Миколаївна, доцент, проректор, завідувач Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Тема: «Прогностична модель кредитно-модульного навчання методистів район. (міськ.) методкабінетів».
Доповідач: Тригубець Галина Євгеніївна, методист, старший викладач Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Тема: «Модель безперервного навчання вчителів фізики».
Доповідач: Трофімчук Анатолій Борисович, завідувач кабінету фізики, старший викладач Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Тема: «Готовність педагогів до впровадження особистісно зорієнтованого навчання».
Доповідач: Піддубний Микола Адамович, магістр філології, завідувач кабінету рідної мови, української та зарубіжної літератур, старший викладач Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Тема: «Модифікація змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників в сучасних умовах розвитку освіти».
Доповідач: Мельник Надія Адамівна, доцент, магістр філології, завідувач кабінету координації методичної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Тема: «Створення системи безперервної освіти педагога».
Доповідач: Андрощук Ірина Миколаївна, методист кабінету координації методичної роботи, старший викладач Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, дослідник-здобувач Університету менеджменту освіти АПН України.

Конференц – зал № 3

11:30 – 12:15 Круглий стіл Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.
Тема: «Актуальні проблеми науково-методичного забезпечення
системи управління якістю освітнього процесу».
Тема: «Інтеграція до європейського освітнього простору як передумова підвищення якості післядипломної педагогічної освіти».
Доповідач: Чепурна Наталія Миколаївна, директор Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.
Тема: «Зміст керівництва дослідно-експериментальною діяльністю навчальних закладів».
Доповідач: Назаренко Галина Анатоліївна, заступник директора Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.
Тема: «Регіональна система підготовки педагогів до впровадження інновацій у навчально-виховний процес».
Доповідач: Руснак Таїсія Григорівна, начальник відділу освіти Смілянського міськвиконкому Черкаської області.
Тема: «Організаційно-методичний супровід розробки й упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес сучасного закладу освіти».
Доповідачі: Руденко Валентина Борисівна, завідувач ММК відділу освіти Смілянського міськвиконкому Черкаської області; Строкань Наталія Василівна, завідувач ММК відділу освіти Золотоніського міськвиконкому Черкаської області.
Тема: «Організаційно-методичний супровід моніторингу якості освіти у регіоні».
Доповідач: Трохименко Інна Михайлівна, завідувач ММК відділу освіти Уманського міськвиконкому Черкаської області.
Тема: «Зміст дослідно-експериментальної роботи з проблеми «Виховання гуманістичних цінностей учнів».
Доповідач: Пивоваров Василь Миколайович, директор Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради.
Тема: «Багатопрофільна гімназія як експериментальний майданчик із впровадження модульно-розвивального та бінарного навчання, проективної технології, інтерактивних та мультимедійних методик».
Доповідач: Топчій Ірина Вікторівна, директор Черкаської гімназії №9 ім. О.М.Луценка Черкаської міської ради.
Тема: «Школа сприяння здоров’ю як експериментальний навчальний заклад з проблеми формування еколого-валеологічного світогляду у дітей та учнівської молоді».
Доповідач: Шульга Стефанія Іванівна, директор Уманської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №10 Уманської міської ради.
Тема: «Концептуальна модель діяльності колегіуму як сучасного навчального закладу».
Доповідач: Карло Тетяна Анатоліївна, директор Смілянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-колегіум» Смілянської міської ради.
Тема: «Інновації у формах і методах управління сучасним закладом освіти».
Доповідач: Ярошик Лариса Іванівна, директор Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Смілянської міської ради.
Тема: «Організаційно-методичний і психолого-педагогічний супровід роботи з обдарованою молоддю в умовах спеціалізованої школи».
Доповідач: Горошочок Віктор Якович, директор Золотоніської спеціалізованої школи №1 з поглибленим вивченням економіки та правознавства Золотоніської міської ради.

12:30 – 13:15
Круглий стіл Житомирського обласного педагогічного ліцею Житомирської обласної ради.
Тема: «Інноваційна пошуково-дослідницька діяльність педагогів ліцею як умова ефективного впровадження профільної освіти».
Доповідачі: Корінна Людмила Віталіївна, к. п. н., директор Житомирського обласного педагогічного ліцею Житомирської обласної ради, доцент кафедри Житомирського державного університету імені Івана Франка, учитель-методист;
Вітвіцька Світлана Сергіївна, к.п.н., професор Житомирського державного університету імені Івана Франка; Калачова Лариса Володимирівна, заступник директора ліцею; Рассохіна Людмила Ростиславівна, заступник директора ліцею; Коваленко Валентина Василівна, вчитель ліцею; Коваленко Олег Дмитрович, вчитель ліцею; Преснякова Наталія Петрівна, вчитель ліцею; Міщенко Валентина Олексіївна, вчитель ліцею; Зубович Тетяна Вікторівна, вчитель ліцею.

13:20 – 13:50
Семінар Харківського приватного навчально-виховного комплексу «Вересень».
Тема: «Викладання предмету «Основи правознавства» в контексті особистісно орієнтованого, компетентнісного підходу до навчання учнів».
Доповідач: Павловська-Кравчук Вікторія Анатоліївна, директор Харківського приватного навчально-виховного комплексу «Вересень».

Конференц – зал № 4

12.00-14.00
Семінар Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України.
Тема: «Інноваційна діяльність Національного еколого-натуралістичного Центру учнівської молоді в контексті збалансованого розвитку».
Доповідачі: Вербицька Тетяна Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної роботи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України; Драган Ольга Анатоліївна, завідувач відділу інформаційно-методичної роботи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України; Третяк Тетяна Миколаївна, к.пс.н., провідний науковий співробітник лабораторії психології творчості Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України.
Тема: «Інноваційна діяльність аграрних учнівських об’єднань – невід’ємна складова забезпечення продовольчої безпеки України».
Доповідач: Пінчук Микола Олександрович, завідувач сільськогосподарського відділу Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України.
Тема: «Модель становлення та розвитку громадянської компетентності особистості в системі підготовки компетентнісного випускника гімназії східних мов».
Доповідач: Савченко Михайло Пилипович, заступник директора з науково-методичної роботи Київської гімназії східних мов №1, заслужений вчитель України.
Тема: «Проектні технології на уроці східної мови як засіб розвитку комунікативних компетентностей особистості».
Доповідач: Ахмад Олена Рудольфівна, вчитель арабської мови, завідувач кафедри вчителів східних мови Київської гімназії східних мов №1.

Зал засідань вченої ради

Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (Пирогова, 9, 2-й поверх, кім. 232,)
11.00-17.00
Міжнародна науково-практична конференція «Університет – позашкільний навчальний заклад – загальноосвітній заклад».
Тематичні напрями роботи конференції: «Особливості та основні проблеми вільного часу дітей та молоді», «Організація і зміст роботи навчальних закладів в організації вільного часу дітей та молоді, позашкільної освіти», «Співробітництво позашкільних, загальноосвітніх і вищих навчальних закладів в організації вільного часу дітей та молоді, позашкільної освіти».
Доповідачі: Андрущенко Віктор Петрович, член-кореспондент НАН України, академік АПН України, д. філ. н., професор, ректор Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова; Середницька Алла Дмитрівна, начальник відділу виховної роботи, позашкільної освіти та захисту прав дітей Міністерства освіти і науки України; Свирська Тетяна Іванівна, Заслужений працівник освіти України, кавалер Ордена княгині Ольги III ступеня, Голова Асоціації позашкільних закладів України, директор Київського Палацу дітей та юнацтва; Биковська Олена Володимирівна, д. пед.н., ректор Інституту екології, економіки і права, професор кафедри теорії та методики професійної підготовки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова; Загарницька Ірина Іванівна, к. філ. н., директор Інституту розвитку дитини НПУ ім. Драгоманова.

Програма заходів на стенді Молодіжного журналу «СТІНА»
13:00 - Презентація нової програми популяризації інноваційних освітніх програм: «Блогери в освіті. Продвинутий абітурієнт».

18 березня 2010 року

Конференц – зал № 1

10:00 – 10:40
Майстер-клас Управління освіти Житомирської міської ради.
Тема: «Реалізація культурологічного компоненту на уроках літератури».
Доповідач: Слободянюк Олена Михайлівна, заступник директора, вчитель гімназії № 3 м. Житомира.
10:45 – 11:30
Семінар Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Тема: «Удосконалення навчального процесу на основі використання проектного підходу».
Доповідачі: Рач Валентин Анатолійович, професор, д.т.н.; Борзенко-Мірошніченко Аліна Юріївна, доцент, к.е.н.; Россошанська Ольга Валентинівна, доцент, к.е.н.; Бірюков Олег Володимирович, асистент; Антонян Олена Альбертівна, асистент СНУ ім. В. Даля.
Тема: «Національні рамки кваліфікацій з позицій системного підходу».
Доповідач: Морозова Тетяна Юріївна, доцент, к.т.н. СНУ ім. В. Даля.
Тема: «Використання компетентнісного підходу при вивченні іноземних мов».
Доповідачі: Дядичев Валерій Володиславович, професор, д.т.н.; Краснопольський Володимир Едуардович, доцент, к.пед.н.; Гусленко Ірина Юріївна, старший викладач СНУ ім. В. Даля.
Тема: «Соціально-психологічне забезпечення інноваційних технологій у навчально-виховному процесі».
Доповідачі: Третьяченко Вікторія Віталіївна, професор, д.пс.н.; Левченко Олекандр Омелянович, доцент; Вереїна Людмила Вадимівна, доцент, к.пс.н.; Третьяченко Валерія Олександрівна, доцент, к.пс.н.; Серебряков Олександр Іванович, доцент, к.т.н СНУ ім. В. Даля.
Тема: «Інноваційні методи створення навчально-методичного забезпечення інформаційних технологій навчання».
Доповідачі: Каліненко Наталія Олексіївна, к.фіз-мат.н., доцент; Велігура Антон Володимирович, к.т.н., доцент; Рамазанов Султан Курбанович, д.т.н., професор; Макаренко Марина Борисівна, асистент; Ракова Лариса Нигматівна, старший викладач; Медвєдєв Григорій Михайлович, к.т.н., доцент СНУ ім. В. Даля.
11:40 – 12:25
Семінар Лабораторії дидактики Інституту педагогіки АПН України.
Тема: «Стан, проблеми та шляхи запровадження системи профільного навчання у старшій школі».
Доповідачі: Кизенко Василь Іванович, к.п.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії дидактики; Васьківська Галина Олексіївна, к.п.н, старший науковий співробітник лабораторії дидактики; Корсакова Ольга Костянтинівна, к.п.н., старший науковий співробітник лабораторії дидактики; Трубачева Світлана Едуардівна, к.п.н., старший науковий співробітник лабораторії дидактики; Савченко Михайло Пилипович, заслужений вчитель, заступник директора Київської гімназії східних мов № 1 Святошинського району.
12:35 – 13:05
Семінар Київського славістичного університету.
Тема: «Вивчаємо богемістику».
Доповідачі: Постоловський Руслан Михайлович, ректор Рівненського інституту слов’янознавства; Яна Дурова, координатор проектів національного туристичного управління Чеської республіки.
13:15– 14:00
Семінар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України.
Тема: «Розвиток психологічної готовності педагога до творчої професійної діяльності».
Доповідачі: Помиткін Едуард Олександрович завідувач віділом педагогічної психології і психології праці, д. пс. н. Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України; Балл Георгій Олексійович, головний науковий співробітник, д.пс.н., професор, член–кореспондент АПН України; Рибалка Валентин Васильович, провідний науковий співробітник, д. пс. н., професор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України; Власова Олена Іванівна, д.пс.н., професор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України; Ігнатович Олена Михайлівна, к.пс.н., провідний науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України; Становських Зінаїда Ліландіївна, к.пс.н., старший науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України; Павлик Наталія Василівна, старший науковий співробітник, к.пс.н. Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України; Вінник Наталія Дмитрівна, молодший науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України; Радзімовська Оксана Віталіївна, молодший науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України; Голуб Іван Іванович, молодший науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України; Тарасюк Світлана Василівна, заступник директора Палацу дитячої та юнацької творчості Солом’янського району м. Києва; Червонна Тетяна Шамілівна, заступник головного редактора газети «Психолог»; Матвєєва Ганна Дмитрівна, директор спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості» (м.Миколаїв).
14:05 – 14:45
Семінар ТОВ фірма «ITM».
Тема: «Комп’ютерний вимірювальний комплекс в навчальному експерименті з фізики».
Доповідач: Литвинов Юрій Вікторович, директор ТОВ фірма «ІТМ».
14:55 – 15:40
Презентация проекта Net Школа Україна - Net Місто.
Тема: «Комплексный подход к построению информационного пространства школы (города, региона) Система «Net Школа Україна» и её развитие – «Net Місто».
Докладчики: Шабашев Андрей Владимирович, руководитель проектов: «Net School», «Сетевой Город.Образование» (г.Самара, РФ), Курносенко Михаил Валерьевич, официальный представитель компании ИРТех в Украине, учасник проекта Net Школа Україна и Net Місто.
15:50 – 16:35
Круглий стіл Державної вищої професійної школи в Хелмі та Національного університету водного господарства та природокористування.
Тема: «Болонський процес: стан і перспективи. Досвід Національного університету водного господарства та природокористування і Державної вищої професійної школи в Хелмі)».
Доповідачі: Гончаров Станіслав Михайлович, координатор з питань євроінтеграції та Болонського процесу, професор Національного університету водного господарства та природокористування; Йозеф Зайонц, ректор Державної вищої професійної школи в Хелмі; Беата Фалда, проректор Державної вищої професійної школи в Хелмі.
16:45 – 17:25 Презентація Німецького культурного центру «Ґете-Iнститут в Україні» при Посольстві ФРН в Україні.
Тема: «Смак німецької мови. Ґете-Iнститут пропонує… ».
Доповідач: Крістінa Павловiч, керiвник мовного вiддiлу Німецького культурного центру «Ґете-Iнститут в Україні».
17:30 – 18:00
Семінар Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Тема: «Інноватика в мистецькій освіті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника».
Доповідач: Волощук Юрій Іванович, кандидат мистецтвознавства, доцент, заступник директора Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Конференц – зал № 2

10:00 – 10:45
Круглий стіл Управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації та Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Тема: «Формування інтелектуальної культури педагога та культури мислення учня початкової школи (у рамках всеукраїнського експерименту)».
Тема: «Педагогічний менеджмент щодо супроводу експерименту».
Доповідач: Огренич Надія Миколаївна, доктор філософії, к.п.н., доцент,
директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Тема: «Технологія побудови уроку в початковій школі як цілісно-творчого процесу – основа формування культури мислення молодшого школяра».
Доповідач: Митник Олександр Якович, к.п.н., доцент Інституту післядипломної педагогічної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка.
Тема: «Організаційний та науково-методичний супровід експерименту всеукраїнського рівня «Формування інтелектуальної культури особистості».
Доповідач: Степанець Наталія Михайлівна, завідуюча відділом дошкільної та початкової освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Тема: «Роль учителя в умовах здійснення дослідно-експериментальної роботи».
Доповідач: Сабат Ольга Вікторівна, заступник директора Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3.
10:55 – 11:40
Презентація Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С. Макаренка.
Тема: «Використання комп’ютерного комплексу – мультимедійної системи IDM NEXT Premium у лабораторії англійської мови».
Доповідачі: Прядко Євгеній Михайлович, заступник директора Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С. Макаренка; Омельченко Юлія Василівна, викладач, завідувачка лабораторії Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С. Макаренка; Черненко Євген Валентинович, маркетинг-менеджер ТОВ «ІНФОЛ».
11:50 – 12:40
Круглий стіл Комунального закладу «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти».
Тема: «Система науково-методичного супроводу розвитку мережної взаємодії для побудови якісно орієнтованого освітнього простору».
Доповідачі: Покроєва Любов Денисівна, заслужений працівник освіти ,к.пед.н., доцент, ректор Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти; Рябова Зоя Вікторівна, к.пед.н., доцент, проректор Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти; Вольянська Світлана Євгенівна, к.пед.н., проректор Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти; Большукіна Аліна Вячеславівна, завідувач Центру освітніх інновацій ХОНМІБО; Вєтров Олексій Денисович, директор Богодухівської гімназії № 1 Богодухівської районної ради Харківської області; Носик Ольга Йосипівна, директор Зідьківської загальноосвітної школи І – ІІІ ступенів ім. Г. І. Ковтуна Зміївської районної ради Харківської області; Турова Антоніна Іванівна, директор Красноградського районного центру позашкільної освіти Красноградської районної державної адміністрації Харківської області; Лакішек Людмила Олександрівна, директор Куп’янської загальноосвітної школи І – ІІІ ступенів № 6 Куп’янської міської ради Харківської області; Калиниченко Раїса Григорівна, директор ліцею ім. Г. Семирадського Печенізької районної ради Харківської області; Зубко Олександр Миколайович, директор Покотилівського ліцею «Промінь» Харківської районної ради Харківської області; Куриленко Валентина Гнатівна, директор середньої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів с. Руновщина Зачепилівського району Харківської області; Вєхова Тамара Миколаївна, директор Солоницівської гімназії № 3 Дергачівської районної ради Харківської області; Кухлєєва Катерина Володимирівна, директор Шелудьківського ліцею Зміївської районної ради Харківської області.
12:50 – 13:30
Семінар Івано-Франківського національного медичного університету.
Тема: «Система формування компетентнісного підходу в освітній діяльності Івано-Франківського національного медичного університету».
Доповідачі: Глушко Любомир Володимирович, д.м.н., професор, перший проректор Івано-Франківського національного медичного університету; Середюк Нестор Миколайович, д.м.н., професор, проректор Івано-Франківського національного медичного університету; Вакалюк Ігор Петрович, д.м.н., професор, проректор Івано-Франківського національного медичного університету; Мізюк Михайло Іванович, д.м.н., професор, начальник інформаційно-аналітичного центру ІФНМУ; Островський Микола Миколайович, д.м.н., професор, завідувач кафедри ІФНМУ; Александрук Дмитро Павлович, к.м.н., доцент, декан ІФНМУ; Воляк Микола Нестерович, к. м. н., доцент, декан ІФНМУ; Мойсеєнко Микола Іванович, д.біол.н., професор, декан ІФНМУ; Федоров Сергій Валерійович, к.м.н., доцент, декан ІФНМУ; Вірстюк Наталія Григорівна, д.м.н., професор, в. о. завідувача кафедри ІФНМУ; Кобець Сергій Федорович, к.м.н., доцент, співробітник інформаційно-аналітичного центру ІФНМУ; Костюк Віктор Миколайович, к.м.н., співробітник інформаційно-аналітичного центру ІФНМУ.
13:40 – 14:30
Круглий стіл ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Тема: «Університет і регіон: енергія інноваційної взаємодії».
Доповідачі: Боголіб Тетяна Максимівна, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, директор Навчально-наукового фінансово-економічного інституту ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»; Євтушенко Наталія Миколаївна, старший викладач ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».
Тема: «Місія університету в регіональному освітньому просторі».
Доповідачі: Хомич Валерій Феодосійович, к.п.н., доцент, перший проректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»; Кучеренко Світлана Юріївна, старший викладач, заступник директора Навчально-наукового фінансово-економічного інституту.
Тема: «Аналіз перспективних напрямів взаємодії університетів з регіонами».
Доповідачі: Чабан Галина Вікторівна, к.е.н., доцент ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»; Якуба Василь Володимирович, керівник відділу інформаційних технологій ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» .
Тема: «Регіональний університет і ринок праці: проблеми адаптації».
Доповідачі: Яременко Людмила Михайлівна, к.е.н., доцент ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»; Перчук Оксана Володимирівна, старший викладач, заступник директора Навчально-наукового фінансово-економічного інституту.
Тема: «Інноваційний потенціал регіонального університету».
Доповідачі: Бабак Оксана Анатоліївна, к.е.н., доцент, заступник директора Навчально-наукового фінансово-економічного інституту; Чорнобай Оксана Валентинівна, к.е.н., завідуюча кафедрою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»; Шимченко Людмила Анатоліївна, к.е.н., доцент ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».
Тема: «Регіональний університет в глобальному середовищі».
Доповідачі: Троценко Валерій Володимирович, к.п.н., доцент, проректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»; Козій Тетяна В’ячеславівна, старший викладач ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».
Тема: «Формування художньо-педагогічної компетентності майбутнього вчителя засобами декоративно-прикладного мистецтва крізь призму традицій та звичаїв українського народу».
Доповідачі: Смірнова Оксана Олексіївна, викладач ПХДПУ імені Г.Сковороди; Стрілець Ольга Володимирівна, старший викладач ПХДПУ імені Г.Сковороди.
14:40 – 15:10
Семінар Рівненського державного аграрного коледжу.
Тема: «Методики проведення експериментальних педагогічних досліджень у професійній підготовці фахівців у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації».
Доповідач: Кристопчук Тетяна Євгенівна, к.п.н., викладач Рівненського державного аграрного коледжу.
15:20– 16:00
Семінар Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Тема: «Компетентнісний підхід в підготовці спеціаліста з маркетингу».
Доповідач: Данько Тарас Володимирович, доцент Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
16:10 – 16:50
Семінар Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
Тема: «Новітня експрес-технологія індивідуалізації навчального процесу».
Доповідач: Лучицький Роман Мирославович, доцент Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
17:00 – 17:45
Майстер-клас Інституту професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України, Головного управління освіти та науки м. Києва, ліцею «Голосіївський» № 241 м. Києва, Будинку дитячої та юнацької творчості Голосіївського р-ну м. Києва.
Тема: «Гра «Розумовський» як засіб інтелектуального розвитку учнів».
Доповідачі: Шимановський Марк Мусійович, к.пед.н., старший науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти АПН України; Волощук Юрій Володимирович, директор ліцею «Голосіївський» № 241 м.Києва; Борушевич Тетяна Олександрівна, директор Будинку дитячої та юнацької творчості Голосіївського р-ну м.Києва; Александрова Тамара Іллівна, заступник директора ліцею «Голосіївський» № 241 м.Києва; Стельмах Тетяна Юріївна, заступник директора ліцею «Голосіївський» № 241 м.Києва.
Конференц – зал № 3
11:00 – 11:45
Семінар Володимирецького районного колегіуму.
Тема:«Організаційно-педагогічні засади формування освітньо-інформаційного середовища Володимирецького районного колегіуму».
Доповідач: Остапенко Анатолій Федорович, директор Володимирецького районного колегіуму.

19 березня 2010 року

Конференц – зал № 1

10:00 – 10:30
Семінар ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України.
Тема:«Розвиток мотивації професійної діяльності персоналу освітніх організацій».
Доповідачі: Бондарчук Олена Іванівна, д. п. н., доцент ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України; Нежинська Олена Олександрівна, старший викладач ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України; Пінчук Наталія Іванівна, старший викладач ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України.
10:40 – 11:20
Семінар Української академії друкарства.
Тема: «Застосування комп’ютерно-видавничих систем для підготовки навчально-методичної літератури».
Доповідачі: Петрів Роман, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій Української академії друкарства; Шевчук Олексій Васильович, керівник відділу інформаційного забезпечення, старший викладач кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій Української академії друкарства.
11:25 – 12:00
Семінар Львівського національного аграрного університету.
Тема: «Компетентнісний підхід у підготовці фахівця аграрного профілю».
Доповідачі: Крупич Олег Михайлович, начальник навчальної частини Львівського НАУ; Куза Анжела Михайлівна, завідувач кафедри Львівського НАУ.
12:10 – 12:45
Cемінар Таврійського державного агротехнологічного університету.
Тема: «Розробка наскрізної програми практичної підготовки студентів спеціальності економіка підприємства».
Доповідач: Грицаєнко Галина Іванівна, к.т.н., доцент, зав. каф. Таврійського державного агротехнологічного університету.
Тема: «Комплексна система управління якістю підготовки фахівців агропромислового виробництва».
Доповідач: Смєлов Андрій Олександрович, к.т.н., доц., зав. каф. Таврійського державного агротехнологічного університету.
Тема: «Студентське самоврядування в університеті. Основні напрямки діяльності».
Доповідач: Грицаєнко Ігор Миколайович, помічник ректора Таврійського державного агротехнологічного університету.
Тема: «Науково-методична школа розвитку компетентності майбутніх інженерів».
Доповідач: Овчаров Володимир Васильович, д.т.н., професор, завідуючий кафедрою Таврійського державного агротехнологічного університету.

12:50 – 13:30
Семінар ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».
Тема: «Новітні методологічні підходи до вивчення історії Південної Русі ХІІІ – ХІV століття».
Доповідачі: Лисенко Ігор Олександрович, завідуючий відділом маркетингу ЛНУ імені Тараса Шевченка; Кубанов Руслан Анатолійович, менеджер відділу маркетингу ЛНУ імені Тараса Шевченка.

Конференц – зал № 2

10:00 – 10:45
Семінар Київської державної академії водного транспорту ім. Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.
Тема: «Бази даних тестових завдань – сучасний засіб об’єктивної оцінки якості вищої освіти».
Доповідач: Черінько Віктор Миколайович, к.т.н., проректор з наукової роботи Київської державної академії водного транспорту ім. Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.
11:00 – 11:45
Семінар ТОВ «Компанія ТСО».
Тема: «Єдиний інформаційний простір освітнього середовища».
Доповідачі: Тельбух Анатолій Михайлович, директор ТОВ «Компанія ТСО»; Зайцев Юрій Дмитрович, директор компанії «MZSystems».
12:00 – 12:45
Майстер-клас Інституту професійно-технічної освіти АПН України, Центру здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу Інституту професійно-технічної освіти АПН України, Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Українського центру моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу при Українському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України, Головного управління освіти та науки м. Києва, Відділу професійно-технічної освіти Головного управління освіти та науки м.Києва, Київської міської ради старшокласників, Ради учнів-лідерів професійно-технічної освіти, Київського палацу дітей та юнацтва, Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти АПН України, Будинку дитячої та юнацької творчості Голосіївського р-ну м.Києва, ліцею «Голосіївський» № 241 м.Києва.
Тема: «Шляхи співпраці учнівського самоврядування ПТНЗ та загальноосвітніх навчальних закладів з метою збереження здоров’я та профілактики соціально небезпечних хвороб».
Доповідачі: Радкевич Валентина Олександрівна, директор Інституту професійно-технічної освіти, член-кореспондент АПН України; Нізова Наталія Миколаївна, професор, д.м.н., директор Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України; Рябий Роман, голова ради самоврядування Київського вищого професійного поліграфічного училища; Найко Таміла, голова ради самоврядування Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку; Кестер Валерій, лікар-епідеміолог Українського центру моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу при Українському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України; Шимановський Марк Мусійович, к. пед. н., старший науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти АПН України; Кучинський Микола Сигізмундович, заступник начальника Головного управління освіти та науки м.Києва; Тодосова Галина Іванівна, головний спеціаліст сектору позашкільної освіти і виховання Головного управління освіти та науки м.Києва; Савінська Раїса Миколаївна, головний спеціаліст відділу професійно-технічної освіти Головного управління освіти та науки м.Києва; Іллюк Надія Олексіївна, завідувач відділом «Інформаційно-творче агенство «Юн-прес» Київського палацу дітей та юнацтва; Борушевич Тетяна Олександрівна, директор Будинку дитячої та юнацької творчості Голосіївського р-ну м.Києва; Вовченко Галина Миколаївна, методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти м.Києва; Гайдамака Олена Григорівна, методист Будинку дитячої та юнацької творчості Голосіївського р-ну м.Києва; Гоменюк Дмитро Васильович, директор Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти АПН України; Заєць Василь Іванович, заступник директора Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти АПН України; Баліцький Леонід Станіславович, заступник директора Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти АПН України; Долгова Олександра Валеріївна, методист Київського палацу дітей та юнацтва; Баула Олена Володимирівна, директор загальноосвітньої школи № 108 м.Києва; Мартиненко Валентина Петрівна, методист загальноосвітньої школи № 108 м.Києва; Корнієнко Валентина Петрівна, педагог-організатор загальноосвітньої школи № 108 м.Києва.

13:00 – 13:45 - Семінар Наукова школа «Прекрасний світ».
Тема: «Міжнародне співробітництво в науці та освіті в інтересах людства».
Доповідачі: Смагулова Гульдархан Нургазієвна, д.філ.н., професор Казахського національного університету ім. аль-Фарабі (м.Алмати, Казахстан); Кузекова Зейнетхан Сейтхановна, д.філ.н., зав. кафедрою Євразійського національного університету ім.Л.Гумільова (м.Астана, Казахстан); Ханінова Рімма Михайлівна, к.філ.н., доцент Калмицького державного університету, член Спілки письменників Росії (м.Еліста, Калмикія); Науменко Наталія Валентинівна,к.філ.н., доцент Київського національного університету харчових технологій; Імпості Габріелла, професор Болонського університету (Італія); Ніеро Алессандро, професор Болонського університету (Італія); Перотто Моніка, професор Болонського університету (Італія).

Програма заходів на стенді Молодіжного журналу «СТІНА»

11-00 Презентація Асоціації історичної правди ім. М.П. Ковальського і проекту
по популяризації науки з нагоди 81-ї річниці від дня народження засновника української школи джерелознавців професора Миколи Павловича Ковальського.

воскресенье, 7 марта 2010 г.

пятница, 5 марта 2010 г.

Конкурс Ліги студентів Асоціації правників України серед студентів-правників

Конкурс Ліги студентів Асоціації правників України за ініціативи та фінансової підтримки адвоката Дениса Бугая наукових, публіцистичних, порівняльних та аналітичних статей щодо питань державного управління (далі - Конкурс) проводиться з метою професійного розвитку студентів та заохочення їх до здійснення досліджень у сфері адміністративного, конституційного, виборчого права та інших галузей права пов’язаних з державним управлінням .
Конкурс Ліги студентів Асоціації правників України
за ініціативи та фінансової підтримки адвоката Дениса Бугая
серед студентів-правників України
1 березня -20 травня 2010 року
Конкурс Ліги студентів Асоціації правників України за ініціативи та фінансової підтримки адвоката Дениса Бугая наукових, публіцистичних, порівняльних та аналітичних статей щодо питань державного управління (далі - Конкурс) проводиться з метою професійного розвитку студентів та заохочення їх до здійснення досліджень у сфері адміністративного, конституційного, виборчого права та інших галузей права пов’язаних з державним управлінням .

Організатори конкурсу:
Ліга студентів Асоціації правників України
ЮК «Ващенко, Бугай та Партнери»
Опис конкурсу:
Конкурс проводиться з 1 березня -20 травня 2010 року в 2 етапи:

1. етап — представлення конкурсних робіт до оргкомітету до 10 травня 2010 року; 2. етап — підведення підсумків 18 травня 2010 року
нагородження переможців конкурсу 20 травня 2010 року.

Конкурс організовується Лігою студентів Асоціації правників України та проводиться за ініціативи та фінансової підтримки адвоката Дениса Бугая (партнера ЮК «Ващенко, Бугай та Партнери», члена Правління Асоціації правників України) серед студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів України.

Переможці Конкурсу будуть нагороджені грамотами та грошовими преміями.

Грошові премії:

1 місце – 6 000 гривень;
2 місце – 2 000 гривень.
Вимоги до написання робіт :
Роботи оформлюються за такими вимогами:
Шрифт: Times New Roman
Розмір: 14
Інтервал: 1,5
Поля сторінки: зліва – 3 см, праворуч – 1.5 см, зверху та знизу сторінки – 2 см.
Загальний обсяг конкурсної роботи: до 15 сторінок А4.
Робота обов'язково повинна мати назву і список використаної літератури.

Роботи, які не відповідають вимогам, розглядатися не будуть.

Конкурсні роботи надсилаються для розгляду конкурсною комісією до 10 травня 2010 року на електронну адресу konkurs.ligastudentiv@gmail.com

В темі листа зазначати «Конкурс Ліги студентів АПУ 2010 »
У додатках прикріпляти наступні файли:
Документ у word-форматі зі статтею;
відгук наукового керівника про ступінь самостійності виконаної роботи, науковий рівень та практичне значення роботи (у довільній формі та у від сканованому варіанті);
анкета учасника Конкурсу та мотиваційний лист (додаток 1).

Ознайомитись з електронним варіантом Положення та отримати бланки анкети учасника можна на сайті Ліги студентів Асоціації правників України http//www.ligauba.org.ua/ в розділі «АНОНСИ»


За додатковими питаннями звертайтеся до:
оргкомітету:
Олеся Холопік
e-mail: o.kholopik@gmail.com
моб. 0 67 363 58 88


Наталія Раскот
e-mail: raskot.nataliia@gmail.com
моб. 0 67 266 266 4

четверг, 4 марта 2010 г.

Школа юнкорів при журналі „Стіна”

Школа юнкорів при журналі „Стіна” передбачає дистанційні заняття для усіх бажаючих, незважаючи на вік і місце знаходження. Головний критерій – бажання навчитися! Редакція надсилає завдання, корегує роботу юнкора, редагує матеріали, дає рекомендації, адже лише практичні заняття дають знання і досвід. Найкращі роботи публікуються в Молодіжному журналі „Стіна”, даючи тим самим Вам портфоліо і ті публікації, що необхідні для вступу у навчальні заклади та здобуття роботи.
Для вступу у школу необхідно надіслати свої дані, розповісти коротко про себе і свої захоплення, надіслати фото для розміщення на сторінці школи. А також зареєструватися на Форумі школи юнкорів за адресою http://ukrosvita.at.ua/forum/ і обрати для себе тему, в якій Ви б хотіли бути модератором – це будуть наші практичні з інтернет журналістики, що з кожним днем набирає обертів і різко відрізняється від друкованих робіт. Після реєстрації Ви підтверджуєте свою участь за електронною адресою і вказуєте тему, що буде під Вашим шефством)
Умови вступу: 1. Написати листа із своїми даними на адресу stena@meta.ua із зазначенням в темі листа „ШКОЛА ЮНКОРІВ” 2. Вказати у листі ПІП, дату народження, місце проживання, контактний телефон, місце навчання, захоплення і просто розповісти про себе, тощо. 3. Прикріпити фотографію для розміщення у галереї школи) ( http://ukrosvita.at.ua/photo/nasha_shkola_junkorov/5 ) 4. І не лінуватися)))
З нами Ви дізнаєтеся про сучасні тенденції розвитку газетної, телевізійної та інтернет-журналістики, новини та їх написання, джерела інформації та роботу з ними, техніку інтерв’ю, мовностилістичні аспекти роботи журналіста, основи риторики, юридичний бік підготовки журналістських матеріалів, основи он-лайн-журналістики, підготовку телерепортажів тощо.

Форум школи юнкорів тут
http://ukrosvita.at.ua/forum/

Запрошуємо на презентацію інноваційних освітніх програм: „Блогери в освіті. Продвинутий абітурієнт”

Запрошуємо на презентацію інноваційних освітніх програм: „Блогери в освіті. Продвинутий абітурієнт” В рамках Міжнародної виставки-презентації "Сучасні навчальні заклади 2010" на стенді Всеукраїнського молодіжного інформаційно-аналітичного журналу "СТІНА" 17 березня 2010 року о 13-00 відбудеться презентація нової програми популяризації інноваційних освітніх програм: „Блогери в освіті. Продвинутий абітурієнт” Виставка проходитиме з 17 по 19 березня 2010 року у Київському палаці дітей та юнацтва (станція метро "Арсенальна"). Вхід БЕЗКОШТОВНИЙ Урочисте відкриття виставки 17 березня 2010 року об 11-00 Режим роботи: 17 березня- 11-00-18-00 18 березня - 10-00-18-00 19 березня - 10-00-15-00

Головний редактор журналу "Стіна" нагороджена дипломом МОНУ


Головний редактор Всеукраїнського молодіжного інформаційно-аналітичного журналу "Стіна" Правдивець Анастасія Віталіївна нагороджена дипломом Міністерства освіти і науки України і Академії педагогічних наук України за плідну організаторську і творчу роботу з інноваційного розвитку освіти України 24 лютого 2010 року.